Udvalg

Skjern Festuge Udvalg

Skjern Festuge er en flok frivillige, der forsøger at samle byen til fest.

Selve byfesten er midlertidigt sat på pause, da der mangler tilslutning til diverse arrangementer. 

Udvalget koncentrerer sig derfor udelukkende med at arrangerer Musik i Fredsskoven.

Arrangementet er ikke baseret på et overskud, men udelukkende på, at det skal kunne hvile i sig selv. 

Arrangementet er gratis for alle, dog er det ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer.

Vi er dog nødsaget til, at søge diverse sponsorer om hjælp for at få det hele til at løbe rundt.

Derudover er Skjern Festuge ejer af et festtelt, toiletvogn, borde og bænke, samt en lille 6 kantet bar.

Disse kan for et beskedent beløb lejes.


Ønsker du at være en del af Skjern Festuge, kan man henvende sig til en af medlemmerne.


Disse personer er p.t. medlem af Skjern Festuge.

Carsten Olesen

co@skjernfestuge.dk

Helle Jørgensen

hj@skjernfestuge.dk

Niels Christensen

nch@skjernfestuge.dk

Billed på vej

Ole Thomsen

ot@skjernfestuge.dk

Billed på vej

Robort  Rasmussen

rr@skjernfestuge.dk

Jean Enoch

je@skjernfestuge.dk

Billed på vej

Vagn Slot Madsen

vsm@skjernfestuge.dk


Lisette Sandal

ls@skjern.festuge.dk

Billed på vej

Helle Stærk Olesen

hso@skjernfestuge.dk