Priser

Priser for Info-tavler

De digitale skilte er placeret ved trafikknudepunkte i Skjern


.

Ved Holstebrovej, Skjern, hvor der dagligt passerer over 5.000 bilister og mange cyklister.


1 uge: 350ekskl. moms

1 måned: 1.200,- ekskl. moms

1 år: 12.000,- ekskl. moms

Priserne er ekskl. moms og annonceudarbejdelse.


Det er muligt at skifte budskab i aftaleperioden, og annonceringen planlægges efter dit behov.


For at minimere omkostningerne skal vi modtage færdigt annoncemateriale til det digitale skilt.


Maksimalt 20% af skærmfladen må benyttes til annoncørens navn/logo.


NYHED: 

Billig mulighed for digital annoncering.

Kontakt: Niels Christensen