Udvalg

Skjern Festuge Udvalg

Disse personer er medlem af Skjern Festuge.

 

Ønsker du at være en del af Festugen, kan man henvende sig til en af medlemmerne.

Carsten Olesen

co@skjernfestuge.dk

Niels Christensen

nch@skjernfestuge.dk

Robort Rasmussen

rr@skjernfestuge.dk

Helle Jørgensen

hj@skjernfestuge.dk

Jean Enoch

je@skjernfestuge.dk

Ole Thomsen

ot@skjernfestuge.dk

Vagn Slot Madsen

vsm@skjernfestuge.dk