Fredag 16. juni 2017

Program 2017

Fredag 16. juni 2017

 

Kl. 9.30

Festugeteltet

Pensionistformiddag

med kaffe, brød og harmonikamusik

Arr.: Skjern Husmoderforening og

Skjern Festuge

Kr. 20,- / betales ved indgangen

 

Kl. 18.00

Festugeteltet

The for Damer

Musik v/ ”Wånsda”, Årets Drage

og foredrag v/ Peter Mygind

Arr.: Aktive damer i Skjern

Kr. 175,- inkl. let anretning

 

Program for Skjern Festuge 2017

Så er det atter tid til fest i Skjern.

 

Det er ikke en hel festuge i år.

 

Da der mangler opbakning til arrangementerne, har vi derfor set os nødsaget til at forkorte festugen til 4 dage.